Juan del Encina: La Viola d'Arc a la Corona d'Aragò (Nadine Balbeisi, Fernando Marin)

Labels: , ,

La Viola d'Arc a la Corona d'Aragò
Performers: Fernando Marin, Juan del Encina
Composers: Juan del Encina