4 Great Brazilian pianists on Chopin 4 Scherzi

Labels: , , , ,

4 Great Brazilian pianists on Chopin 4 Scherzi:

0:00 : Scherzo n°1 en si mineur, op.20 : Antonio Barbosa (1974)
8:57 : Scherzo n°2 en si bémol mineur, op.31 : Nelson Freire (live 1984)
18:06 : 3 Scherzo n°3 en do dièse mineur, op.39 : Guiomar Novaes (1940)
24:56 : 4 Scherzo n°4 en mi majeur, op.54 : Arthur Moreira-Lima (1981, Piano Blüthner Leipzig)