Andreas Hallén: A Christmas Oratorio, B. Tommy Andersson

Labels: , , ,

Andreas Hallén (1846 - 1925)

Andreas Hallén (1846-1925), Swedish composer
Andreas Hallén (1846-1925), Swedish composer (Photo credit: Wikipedia)
Work: Ett Juloratorium / A Christmas oratorio (1904)
Libretto: Annie Quiding-Åkerhielm

First part


Introduction and Chorus: Jubla och fröjda dig, mänsklighet!... 00:00
Recitative and chorus: Skåden tillbaka mot seklernas början... (Tenor, Chorus) 05:33
Tenor-solo with chorus: Röster stiga ur ödemarken... 11:15
Solo with chorus: Bröder, sörjen ej... 20:02

Second part

Soprano-solo: Ej hvilade han i purpur... 34:15
Tenor-solo with male chorus: Hvem vandrar genom öknens sand?... 41:06
Soprano-aria: Du mänskoson, du starka låga... 47:43
Double chorus: Jubla och gläd dig, du mänsklighet... 52:55

Tenor: Mathias Zachariassen
Soprano: Lena Hoel
Chorus: Radiokören
Orchestra: Sveriges Radios Symfoniorkester
Conductor: B. Tommy Andersson