Steven Isserlis,G.Rozhdestvensky: John Tavener The Protecting Veil

Labels: , ,

John Tavener (1944-): The Protecting Veil (Steven Isserlis, London Symphony, Gennady Rozhdestvensky)