Álvaro Cassuto: Luis De Freitas Branco Symphonies

Labels: ,
Luis De Freitas Branco - Symphony No. 1 (1924)


Luis De Freitas Branco - Symphony No. 2 in B Flat Minor (1926)


Luis De Freitas Branco - Symphony No. 3 (1944)


Luis De Freitas Branco - Symphony No. 4 (1944)


Conducted by Alvaro Cassuto with the Ireland RTE National Symphony Orchestra.