Fritz Kreisler/Leo Blech: Mendelssohn Violin Concerto

Labels: , , , , ,

recorded in 1926