Hans Kalafusz: Bach Violin Concertos BWV 1041, 1042, 1043

Labels: , , ,

Hans Kalafusz: Bach Violin Concerto (playlist)


Track Listing
1. Bach / Hans Kalafusz / Wolfgang Rösch, 1974: Violin Concerto in D minor, BWV 1043, complete
2-3. Bach / Hans Kalafusz, 1974: Violin Concerto in A minor, BWV 1041
4-6. Bach / Hans Kalafusz / Wolfgang Rösch, 1974: Violin Concerto in D minor, BWV 1043
7-9. Bach / Hans Kalafusz: Violin Concerto in E major, BWV 1042